BIỂU TƯỢNG MAY MẮN TRONG PHONG THỦY

Trên thế giới, bất kỳ dân tộc nào, quốc gia nào cũng đều có những biểu tượng tượng trưng cho may mắn, trường thọ, tài lộc… gắn liền với từng loại vật phẩm độc đáo, phù hợp với phong tục, tập quán riêng.

Đặc biệt hơn cả, trong Phong Thủy, những vật phẩm biểu tượng mang nhiều ý nghĩa lại càng phong phú: Bình An, Tài Lộc, Phú Qúy, Thăng Tiến, Học Vấn, Tình Yêu và hôn nhân, Sinh Con, Trường Thọ, Trấn Sát…Trong khôn khổ trang web này, Tượng Gỗ Mỹ Nghệ Cường Phong giới thiệu đến các bạn các biểu tượng may mắn trong phong thủy giúp mở thêm được một cánh cửa đi vào nội tâm con người.

ĐỂ PHỤC VỤ CHO TỪNG MỤC ĐÍCH RIÊNG TƯỢNG GỖ MỸ NGHỆ CƯỜNG PHONG GIỚI THIỆU CÁC LOẠI BIỂU TƯỢNG, VẬT PHẨM SAU:

1. VẬT PHẨM, BIỂU TƯỢNG BÌNH AN CÁT TƯỜNG

2. VẬT PHẨM, BIỂU TƯỢNG MANG LẠI MAY MẮN TÀI LỘC

3. VẬT PHẨM, BIỂU TƯỢNG CÁT TƯỜNG CHIÊU PHÚC

4. VẬT PHẨM, BIỂU TƯỢNG THĂNG QUAN, TIẾN CHỨC

5. VẬT PHẨM CÁT TƯỜNG VỀ HỌC VẤN

6. VẬT PHẨM CÁT TƯỜNG PHÚ QUÝ

7. VẬT PHẨM CÁT TƯỜNG TRẤN SÁT

8. VẬT PHẨM CÁT TƯỜNG HÔN NHÂN VÀ TÌNH YÊU

9. VẬT PHẨM MANG LẠI MAY MẮN SINH CON

10. VẬT PHẨM MANG LẠI MAY MẮN TRƯỜNG THỌ

11. VẬT PHẨM HÓA GIẢI SÁT KHÍ

12. CÁC PHẨM VẬT MANG LẠI MAY MẮN KHÁC

13. VẬT PHẨM CÁT TƯỜNG THUỘC 12 CON GIÁP

 

Bài viết mới cập nhật:

0989805307