Ý nghĩa đặc biệt của 3 mẫu Tượng Gỗ Quan Âm Bồ Tát phổ biến nhất

Trong truyền thuyết thì hình tượng Phật Bà Quan Âm được kể theo nhiều cốt...