Tượng Lân Sư Vương Mộc Tử Đàn Đỏ

5.300.000 

Cao: 26

Ngang: 17

Sâu: 19