NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TƯỢNG GỖ TÙY DUYÊN

Cùng với tượng Di Lặc là biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc viên mãn...