Tranh quạt tứ linh, ẩn chứa cả 1 truyền thuyết

Trong văn hóa Á – Đông, tứ linh ( 4 linh thú) có ý nghĩa...