Di Lặc kéo bị tiền- biểu tượng mang lại tài lộc cho gia chủ

Tượng di lặc kéo bị tiền gỗ bách xanh là một trong những bức tượng...