Di lặc đứng lân, gỗ pơmu, cao 40 giá 950, cao 60 giá 1800k, cao 70 giá 2500k

Mã hàng (SKU): Danh mục: