Rắn thần bảo vệ Phật tổ như lai, gỗ pumu nguyên khối, kt cao 30.14.10. Giá 1200k/pho.

Mã hàng (SKU): Danh mục: