Di lặc đứng lân. Gỗ hương nguyên khối, 40cm giá 1000k, 60cm giá 1900k, 70cm giá 2700k

Mã hàng (SKU): Danh mục: