Tượng Đạt Ma giáo hóa qua bàn tay của các nghệ nhân

Mỗi bức tượng gỗ đều mang trong mình ý nghĩa nhất định về phong thủy,...