Tranh gỗ tùng hạc diên niên – Biểu tượng cho sự trường thọ

Tranh gỗ tùng hạc diên niên là một trong những loại tranh gỗ mỹ nghệ...