TƯỢNG PHẬT DI LẶC NGỒI XOẢI GỖ HƯƠNG

Mã hàng (SKU): DLNX Danh mục:

1.600.000 

TƯỢNG PHẬT DI LẶC NGỒI XOẢI KT: 40 x 20 x 20 – 1tr600k 50 x 23 x 23 – 2tr900k 60 x 28 x 28 – 5tr4