TƯỢNG DI LẶC NHẤT TẶC GỖ HƯƠNG

Mã hàng (SKU): DLNTNK Danh mục:

5.500.000 

TƯỢNG DI LẶC NHẤT TẶC DÂNG BỊ VÀNG GỖ HƯƠNG KT: Cao 85 x rộng 40 x dày 25 cm