LONG QUY NU XÁ XỊ – GỖ CỦA KHÁCH

8.000.000 

TƯỢNG LONG QUY GỖ NU XÁ XỊ Dài 96 x rộng 70 x Cao 34