Bộ Cuốn thư câu đối gỗ mít giá mộc 8tr, pu 10tr, dát vàng 11tr. Hàng 197 x 87, câu đối 197 x 27

Mã hàng (SKU): Danh mục:
0989805307