Tượng Tổng Cóc Gỗ Trắc

7.500.000 

Cao: 26

Ngang: 35

Sâu: 14