Tượng Đạt Ma Gỗ Sưa

13.500.000 

Cao: 68

Ngang: 21

Sâu: 20