Nhất Mã Phi Thiên Gỗ Trắc

Giá khuyến mại:   Giá gốc là: 8.000.000 ₫.Giá hiện tại là: 5.300.000 ₫.

Giá thị trường: 8.000.000 
Tiết kiệm: 2.700.000 

Cao 43 ngang 32 sâu 15

0989805307